Inimesed

TIINA KLEMENT, vaimulik
tiina.klement@eelk.ee, tel. +372 5373 0718

Töö koguduses: Koguduse igapäevaelu korraldamine, hingehoid ja vaimulik juhtimine, jumalateenistuste ja palvuste korraldamine, suhtlemine kohalike ja välismaa partneritega (sh NMS), ajalehe initsiatiivgrupi liige.

ÜLLE REIMANN diakon
mustamae.kogudus@gmail.com

Töö koguduses: Abi jumalateenistuste läbiviimisel, diakoonia- ja hingehoiutöö, eine Piibli ja palvega läbiviimine, mudilasringi juhendamine, ajalehe initsiatiivgrupi liige.

MAARJA VARDJA kantor ja Misjonikoori dirigent

Töö koguduses: Misjonikoori juhendamine ja repertuaari loomine, perejumalateenistuste ja jumalateenistuste muusikaline saatmine paar korda kuus.

JAANA MARIA UNGA juhatuse esinaine

Töö koguduses: Juhatuse töös osalemine, koguduse ajalehe initsiatiivgrupi eestvedaja ja ajalehe kujundaja, varasemalt juhendanud käsitööringi ja osalenud erinevates töövaldkondades, Magda Misjonipoe kaasjuhataja.

ANDRUS RIPS juhatuse liige

Töö koguduses: Juhatuse töös osalemine, praktiliste ülesannete teostamine ning vajaliku tehnika ja kirjanduse soetamine koguduses, Mustamäe Kiriku SA töös osalemine, aktiivne koguduse liige üritustel osalemisel.

MARILIN PÄRNA juhatuse liige

Töö koguduses: Juhatuse töös osalemine, erinevate ürituste korraldusmeeskonna liige (“Eluleib”, heategevuslik bingo-õhtu, jõulupeod, lasteüritused jne), supiköögi toitlustamine, koguduse õnnitluskaartide saatmine, ajalehe initsiatiivgrupi liige ja kaasautor.

IMBI ARRO diakon emeeritus, koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Elurõõmsate ja tegusate grupi (eakate) kokkusaamiste korraldaja, koguduse ajalehe initsiatiivgrupi liige ja regulaarne kirjutaja koguduse ajalehele.

MARIS KULDKEPP laste- ja noortetöö juhendaja, koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Laste- ja noortetöö juhendaja koguduses alates sügisest 2014, lastelaagrite korraldaja ja lastelehekülje kaasautor koguduse ajalehes.

AULI TOHV koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Ajalehe keeletoimetaja ja initsiatiivgrupi liige, praktiliste ülesannete täitmine koguduses.

ELINA RÄTSEP koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Koguduse ajalehe initsiatiivgrupi liige ja kaasautor.

KAIMO KLEMENT muusik, koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: Muusik ja pühapäevaste jumalateenistuste muusikaline kujundaja, Taizé palvuste eestvedaja, Mustamäe kiriku SA töös osalemine, paljude praktiliste ülesannete täitmine koguduses, mis on seotud kiriku ruumide ja roheala korrashoiuga.

AIVAR SUUR koguduse nõukogu liige

Töö koguduses: IT-süsteemide ülesehitamine.