Kirik

Mustamäe Maarja Magdaleena kirik on multifunktsionaalne uusehitis, mis lisaks kirikusaalile hõlmab endas mitmesuguseid ruume nii toitlustamise, konverentside kui erinevate huvitegevuste tarvis. Kiriku mitmetasandiline planeering võimaldab kogu hoonet üksteist segamata töös hoida. Ümar sisehoov avab kiriku loodusele ja vastupidi. 

Püsivad palved ja hea koostöö Mustamäe Linnaosa Valitsusega viis selleni, et 3. juulil 2012 allkirjastati leping EELK ja Tallinna linna vahel, mille alusel anti EELKle hoonestusõigus kiriku ehitamiseks Tallinnasse Mustamäele Kiili tn 9 kinnistule.

21. märtsist kuni 21. juunini 2013. aastal toimus arhitektuurikonkurss Mustamäele kiriku ehitamiseks. Konkurssi toetas Eesti Arhitektide Liit. Osales 31 kollektiivi. 28. augustil 2013. aastal kuulutati võitjaks Karisma Arhitektide töö “Fiat Lux”, millele andsid heakskiidu nii žürii kui ka koguduse liikmed.

Järgnevad aastad tegeleti annetuste kogumisega ja kiriku projekti joonistega. Igal sügisel korraldati kiriku platsil nn kirikuaia päevi, tähistamaks, et siia tuleb ühel päeval kirikuhoone. 2017. aasta märtsikuuks sai ehitustöödega algust teha ning 8. juunil 2017. aastal pandi kirikule nurgakivi! Edasi käis ehitamine väga kiiresti ja jõuludeks oli kirikuhoone juba katuse all ning uksed ja aknadki ees, kuid siis tuli rahapuudusel teha ehitusse umbes aastane paus. 2019. aasta esimeses pooles õnnestus ehitamist jätkata. Valmis said tehtud elektri- ja ventilatsioonisüsteemid, valatud esimese korruse põrand ja kirikuruumi seinad. Täielikult sai valmis ehitatud kontoriruumi osa.

25. augustil 2019. aastal pühitseti ruum koguduse jumalateenistuste pidamiseks. Seda kontoriruumi kasutab kogudus praegugi jumalateenistuste ja muu kogudusetöö tegemiseks.

Kirikuhoone funktsioonid

Kirikuhoonesse on planeeritud ruumid laste ja noorte tugikeskuse tarvis. Uues kirikuhoones on võimalik saada õpiabi, osaleda huvialaringides või lihtsalt veeta pärast koolipäeva aega turvalises paigas. Samuti saavad hingeabi ja koolitusi laste vanemad.

Kirikuhoonesse on planeeritud oma köök, kus saavad süüa ka need lapsed ja noored, kes pärast kooli kirikusse tulevad ja kel kodus toidulaud on kasin.

Kiriku soklikorrusele on planeeritud mõned eluruumid eelkõige noortele, kes soovivad õppida, kuid kel puuduvad kodus selleks tingimused. Ajutiselt on seal võimalik majutada ka mõnda pere või koguduse külalisi.

Kiriku keldriruumidesse tuleb esinduslik konverentsisaal, mida saab välja rentida suuremateks üritusteks nii kirikusiseselt kui ka väljaspoolt kirikut tulevatele inimestele, ning muud väiksemad ruumid mitmeks otstarbeks.

Mustamäe kirik on planeeritud justkui kogukonnakeskus, mis pakub palju võimalusi igas vanuses inimestele kokkusaamiseks, eneseharimiseks, hingeabiks ja vaimukosutuseks.

Hetkel pole kirikuhoone veel piisavalt valmis, et kõikide tegevustega alustada. Koguduse kasutada on üks kontoriruum põhikorrusel ja tegevusruum keldrisaalis. Tallinna linn on eraldanud 2022. aasta kevadel raha edasise ehituse jätkamiseks ning ehitustööd käivad. Loodetavasti saab põhikorruse ja noortekeskuseks mõeldud II poolkorruse avada käesoleva aasta lõpus.