Magda Misjonipood

Juba koguduse esimestel aastatel pakuti kogudusele mitmete tuttavate ja sõprade kaudu nii Eestist kui välismaalt tasuta jagamiseks kasutatud riideid ja kodukaupa. Suure kogusena saabus 2012. aastal saadetis Norrast Solveig Bergslandi organiseerimisel. Palju sellest suurest kogusest sai kiiresti jagatud, kuid kaupa jagus veel pikemaks ajaks. 2013. aasta alguseks oli riideid kogunenud mitmelt poolt nii palju, et tundus mõistlik neid regulaarselt jagama hakata nii oma koguduse liikmetele kui ka väljapoole oma kogudust Veebruarist alustati kord kuus riiete jagamist, kuhu kutsuti abivajajaid nii koguduse seest, nende tutvusringkonnast, Toidupanga pakkide saajate hulgast kui ka Mustamäe Linnaosavalitsuse kaudu. Poole aastaga sai üha selgemaks, et kogu selle töö haldamiseks on vaja paremat süsteemi ja korraldust.

2013. aasta oktoobris alustas tegevust Magda Misjonipood, mis on nime saanud koguduse kaitsepühaku järgi. Magda Misjonipoodi veavad kaks koguduse naist – Jaana Maria Unga ja Reelika Raudsepp. Koostöö Eestis mitmete organisatsioonide ja asutustega, sh Peeteli kiriku sotsiaalkeskusega on näidanud, et Magda Misjonipoe tööd usaldatakse ning tunnustatakse. Magda Misjonipood on leitav Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/magdapood

2023. aastal lõpetas Magda Misjonipood füüsilise poe pidamise ning kolis internetti ning on nüüd leitav veebipoest magdamisjonipood.ee. Läbi aastate jagus Magda Misjonipoel palju sponsoreid ja toetajaid, kes tulid ja läksid, mõni üksik jäi. Päris mitmed jäid kõrvale majanduslikel põhjustel, mõni jäi kõrvale ka vanuse tõttu. Kõige raskema aja tõid koroona ja Ukrainas toimuva sõja mõju Euroopale.

Internetipoe võimalused on küll piiratud, kuid meie eesmärk jääb samaks – teenida kohalikku rahvast, olla abiks lastega peredele ning toetada nii Mustamäe koguduse kui Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse tööd laste ja noortega.

Ajalehe artikkel “Magda Misjonipoe viimane sünnipäev.” (nr (10/60 nov. 2023)
Ajalehe artikkel “Milline on rõiva ring” (nr 10/48 okt. 2022)
Ajalehe artikkel “Kümme aastat kogudusetööd Mustamäel” (väljavõte alapeatükist) (erileht 2020)
Ajalehe artikkel “Magda Misjonipood – Jumal annab lootuse.” (nr 12 okt. 2019)

Pereraadio Meie Misjoni saade Magda Misjonipoest, mis oli eetris 1. veebruaril 2023. Vestlesid Jaana Maria Unga ja Marilin Pärna, intervjueeris Piret Riim.