Kogudus

Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus on küllaltki noor liige EELK suures perekonnas. Igapühapäevased jumalateenistused kell 15 on koguduseelu keskmes ning annavad toetust ja jõudu ülejäänud nädala tegemistele. Väike kogudus on juba tõestanud, et on tegudelt suur, olgu näiteks siis kirikupäevade korraldamine või muusikali etendamine jõulude ajal. Uued ideed ja tegutsemistahe aitavad kindlasti ka misjonikäsku paremini ellu viia ning inimesi Jeesuse juurde tuua. 

Mustamäe koguduse rajamise alguseks võib nimetada 2008. aasta septembrit. Norra Misjoniselts (NMS) oli sõlminud Eesti Evangeelse Luterliku (EELK) kirikuga kokkuleppe kolmeks aastaks, et rajada Mustamäele kogudus. Projekti asus juhtima Viljandist pärit ja suure noortetöö kogemusega Tiina (Kliiman) Klement. Esimene rakugrupp koosnes viiest täiskasvanust ja ühest lapsest, kes asusid palvetama Mustamäe inimeste ja koguduse rajamise eest Mustamäele. Uue koguduse asutamine oli küllaltki tundmatu valdkond ning loota sai vaid Püha Vaimu juhtimisele. Jumala abiga kandis töö vilja ning tuumikgrupp kasvas ning panustas aina rohkem koguduse rajamisse. Nii oli võimalik saada NMSilt ka edasist toetust.

Järgneval paaril aastal kogunes rakugrupp iganädalaselt kodudes. See oli väga oluline kasvamise aeg, sest nendest kogunemistest kasvas välja koguduse tuumik, inimesed, kes olid valmis võtma vastutuse koguduse ülesehitamise eest. Esimestel aastatel kasutas koguduse rajajate grupp Tallinna Jaani ja Nõmme Rahu koguduse ruume, Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumi ning Usuteaduse Instituudi kabelit Jumalateenistuste ja tegevuste jaoks. 2010. aastal tuli võimalus saada ruumid Mustamäe südames, linnaosavalitsuse keldrisaalis.

23. novembril 2010. aastal võeti Mustamäe kogudus ametlikult vastu liikmeskogudusena EELK koguduste hulka ning kaitsepühakuks valiti Maarja Magdaleena. Koguduse vaimulikuks sai Tiina Klement. Järgnevatel aastatel laienesid mitmed töövaldkonnad: jumalateenistuslik elu, palvused, piiblitunnid, diakooniatöö, laste- ja noortetöö.

2012. aastal anti EELKle hoonestusõigus kiriku ehitamiseks Tallinnasse Mustamäele Kiili tn 9 kinnistule.

2013. aastal  valiti arhitektuurikonkursil välja kiriku eskiis, Karisma Arhitektide töö “Fiat Lux”.

2013. aastal asutati koguduse eestvedamisel heategevuslik Magda Misjonipood.

2017. aastal pandi paika kiriku nurgakivi ning ehitus läks käima. Kuna kogudus pidi oma endistest ruumidest linnaosavalitsuse keldrisaalis lahkuma, siis leiti võimalus kasutada ehitusjärgus hoonet osaliselt. 25. augustil 2019. aastal pühitseti suurem kontoriruum koguduse jumalateenistuste pidamiseks ja kogudusetöö tegemiseks.

2018. aastal sai alguse koguduse igakuine ajaleht.

2020. aastal liitus kogudusega Misjonikoor dirigent Maarja Vardja juhendamisel.

2021. ja 2022. aastal etendus uusloominguna Mustamäe koguduse ja Misjonikoori suur ühisprojekt muusikal “Valgus Valguses”, mille muusika autor on koguduse kantor Maarja Vardja ning libreto autor koguduse juhatuse esinaine Jaana Maria Unga. Muusikal “Valgus Valguses” pälvis EELK poolt tiitli “Aasta tegu 2021”. Hetkeseisuga on koguduses 132 liiget. Nendest 45 on lapsed ja noored, kellest kaks on vastu võtnud ka leeriõnnistuse. Peale nende 73 leeritatud ja 14 leeritamata täiskasvanut. Kogudusest on 12 aasta jooksul lahkunud erinevatel põhjustel 14 inimest, neist 3 surma tõttu. Nendest 73 täiskasvanust on 40 täieõiguslikud liikmed ehk need, kes toetavad kogudust oma annetustega ja on aasta jooksul vähemalt ühe korra käinud armulaual.