Mis on diakoonia

Diakoonia kõige üldisemas mõttes on kristlik teenimine. Niimoodi mõistetund on diakoonia kõik, mida me koguduse juures teeme koguduse liikmete, kirikuliste ja kogukonna heaks.

Diakoonia Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses

Diakooniatöö sai alguse juba esimesest rakugrupist, kus märgati ja aidati grupikaaslasi. Jumalateenistusliku elu kõrval on diakooniatöö lisaks, ent siiski dikooniatööga põimunud on lastetöö, mis on üks olulisemaid tegevusvaldkondi koguduses. Diakooniatöö eest vastutab koguduse diakon Ülle Reimann. Vahel toimib diakoonia koguduses kuidagi iseenesest, inimesed võtavad ise vastutust, hoiavad üksteisega sidet, aitavad üksteist, palvetavad üksteise eest- kasvõi telefoni teel. Diakoonia ei saa olla koguduses ühe inimese vastutus, vaid koguduse ühine vastutus ja teenimine.

Diakooniatöö raames külastatakse eakaid ja abivajajaid, korraldatakse abi jagamist, palvetamist ja toetusgruppe naistele, eakatele ja abivajajatele.